Cyflwyno Medal Daniel Owen fydd prif seremoni ddydd Mawrth

  • Cyhoeddwyd
Medal Daniel Owen

Gwobrwyo nofelydd fydd y brif seremoni yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ddydd Mawrth a gobeithir y bydd teilyngdod eleni wedi i'r wobr gael ei hatal yn Eisteddfod Ynys Môn y llynedd.

Yn ogystal ag ennill Medal Goffa Daniel Owen, bydd y buddugol yn ennill £5,000 - mae'r wobr yn cael ei rhoi gan CBAC i nodi pen-blwydd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru yn 70 oed.

Mae'r gystadleuaeth yn gofyn am nofel gyda llinyn storïol cryf heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Y beirniaid eleni yw Meinir Pierce Jones, Bet Jones a Gareth Miles.

Fe enillodd Bet Jones y fedal yn 2013 am ei nofel Craciau.

Doedd yna ddim teilyngdod yn y gystadleuaeth y llynedd er i'r gystadleuaeth ddenu 13 nofel - y nifer uchaf i'w derbyn yn y gystadleuaeth ers ei sefydlu.

Disgrifiad o’r llun,
Bethan Gwanas yn annerch y dorf gyda'i chyd feirniad Caryl Lewis

Yn ei beirniadaeth dywedodd un o'r beirniaid Bethan Gwanas: "Yn anffodus, ychydig iawn o hud y nofelydd a brofais eleni.

"Roedd yma syniadau diddorol ac ambell gymeriad hynod afaelgar, ond roedd blas drafft gyntaf ar lawer gormod o'r cyfrolau, ac er bod ysgrifennu o leiaf 50,000 o eiriau yn gofyn am waith caled, mae'r gwaith go iawn yn y caboli, y cynilo, a'r hunan-olygu."

Igam Ogam o waith Ifan Morgan Jones oedd y nofel a enillodd y wobr y tro diwethaf i'r brifwyl ymweld â Chaerdydd yn 2008.