Canlyniadau Dydd Sadwrn 4 Awst // Results for Saturday 4 August

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 4 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 4 August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (15) / Brass Bands Section 4 (15)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 4 (15) / Brass Bands Section 4 (15)

1. Band Pres Rhondda Uchaf

2. Band Gwaun Cae Gurwen

3. Seindorf Arian Dyffryn Nantlle

Bandiau Pres Dosbarth 2 (13) / Brass Bands Section 2 (13)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 2 (13) / Brass Bands Section 2 (13)

1. Band Pres Bwrdeistref Casnewydd

2. Band Melingriffith 2

3. Band Tref Blaenafon

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34) / Choral Competition (34)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34) / Choral Competition (34)

1. Côr Caerdydd

2. Côr Bro Meirion

3. Côr Seingar

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (12) / Brass Bands Championship/Section 1 (12)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (12) / Brass Bands Championship/Section 1 (12)

1. Band Tylorstown

2. Band BTM

3. Seindorf Arian Deiniolen

Enillwyr prif gystadlaethau'r adran Celfyddydau Gweledol / Winners of the main Visual Arts competitions

  • Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / Gold Medal for Fine Arts

Nerea Martinez de Lecea

  • Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / Gold Medal for Craft and Design

Zoe Preece

  • Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / Gold Medal for Architecture

KKE Architects (Hosbis Dewi Sant)

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More from the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig