Canlyniadau Dydd Sul 5 Awst // Results for Sunday 5 August

Holl ganlyniadau Dydd Sul 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Sunday 5 August and clips of the competitions.

Cyflwyno Rhaglen o Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (28) / Entertainment Programme - Choir of no fewer than20 members (28)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cyflwyno Rhaglen o Adloniant (28) / Entertainment Programme (28)

1. Côr CF1

2. Côr Dyffryn Dyfi

3. CôRwst

Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol (105) / Solo Creative/Modern Dance (105)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol (105) / Solo Creative/Modern Dance (105)

1. Lowri Angharad Williams

2. Branwen Marie Owen

3. Nel Meirion

Bandiau Pres Dosbarth 3 (14) / Brass Bands Section 3 (14)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 3 (14) / Brass Bands Section 3 (14)

1. Band Pres Dyffryn Taf

2. Band Arian Llansawel

3. Band Pres RAF Sain Tathan

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (110) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (110)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (110)

1. Charlie Lindsay a Megan Burgess

2. Lowri a Jodie

3. Caitlin ac Elin

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig