Canlyniadau Dydd Llun 6 Awst // Results for Monday 6 August

Holl ganlyniadau Dydd Llun 6 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 6 August and clips of the competitions and the day's main ceremony.


Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni'r Coroni

Catrin Dafydd

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (25) / Cerdd Dant Solo under 12 years (25)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (25) / Cerdd Dant Solo under 12 years (25)

1. Lowri Anes Jarman

2. Ela Mablen Griffiths-Jones

3. Ela Mai Williams

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 years (7)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 years (7)

1. Ioan Joshua Mabbutt

2. Efan Arthur Williams

3. Ela Mablen Griffiths-Jones

Llefaru Unigol dan 12 oed (152) / Solo Recitation under 12 years (152)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol dan 12 oed (152) / Solo Recitation under 12 years (152)

1. Betrys Llwyd Dafydd

2. Beca Marged Hogg

3. Elin Williams

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (108) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance for those aged 12 and over (108)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance (108)

1. Charlie Lindsay

2. Kai Easter

3. Catrin Jones

Unawd dan 12 oed (61) / Solo under 12 years (61)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd dan 12 oed (61) / Solo under 12 years (61)

1. Alwena Mair Owen

2. Ioan Joshua Mabbutt

3. Nia Menna Compton

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (154) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 years (154)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (154) / Solo Recitation from the Scriptures (154)

1. Sophie Jones

2. Morgan Sion Owen

3. Owain John

Unawd i Ferched 12-16 oed (59) / Girls' Solo 12-16 years (59)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd i Ferched 12-16 oed (59) / Girls' Solo 12-16 years (59)

1. Gwenan Mars Lloyd

2. Lili Mohammad

3. Erin Swyn Williams

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (60) / Boys' Solo 12-16 years (60)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd i Fechgyn 12-16 oed (60) / Boys' Solo 12-16 years (60)

1. Owain John

2. Ynyr Lewis Rogers

3. Osian Trefor Hughes

Deuawd Offerynnol Agored (64) / Instrumental Duet - Open (64)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deuawd Offerynnol Agored (64) / Instrumental Duet - Open (64)

1. Nia ac Anwen

2. Heledd a Merin

3. Cerys ac Erin

Monolog i rai 12-16 oed (117) / Monologue 12-16 years (117)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Monolog i rai 12-16 oed (117) / Monologue 12-16 years (117)

1. Morgan Sion Owen

2. Manon Fflur

3. Zara Evans

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (79) / Instrumental Blue Riband under 16 years (79)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (79) / Instrumental Blue Riband under 16 years (79)

1. Charlotte Kwok

Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer (106) /Group Creative/Modern Dance (106)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer (106) /Group Creative/Modern Dance (106)

1. Adran Amlwch

2. Adran Rhosllanerchrugog

3. E.K Wood Dance

Llefaru Unigol 12-16 oed (151) / Solo Recitation 12-16 years (151)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol 12-16 oed (151) / Solo Recitation 12-16 years (151)

1. Non Fôn Davies

2. Sophie Jones

3. Nansi Rhys Adams

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (24) / Cerdd Dant Solo 12-16 years (24)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (24) / Cerdd Dant Solo 12-16 years (24)

1. Owain John

2. Gwenan Mars Lloyd

3. Nansi Rhys Adams

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (111) /Group Disco, Hip Hop or Street Dance (111)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (111) /Group Disco, Hip Hop or Street Dance (111)

1. Hudoliaeth

2. Heintys

3. Jukebox Collective

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 years (6)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 years (6)

1. Cadi Gwen Williams

2. Owain John

3. Nansi Rhys Adams

Canu Emyn 60 oed a throsodd (45) /Hymn singing 60 years and over (45)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Canu Emyn 60 oed a throsodd (45) /Hymn singing 60 years and over (45)

1. Gwynne Jones

2. Glyn Morris

3. Vernon Maher

Canlyniadau o leoliadau eraill o amgylch y Maes // Results from other locations

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Pynciau Cysylltiedig