£10m at ambiwlansys a cherbydau brys newydd i Gymru

Ambiwlans Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Daeth y cyhoeddiad am y buddsoddiad o £10.2m gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething (canol)

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru ar fin cael cerbydau brys newydd ac uwchraddio'r hen ambiwlansys sy'n gweithredu ar hyn o bryd.

Daw'r cyhoeddiad yn sgil buddsoddiad o £10.2m gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.

Bydd 100 o gerbydau newydd yn cael eu cyflwyno, gan gynnwys 33 beic modur a 25 ambiwlans.

Mae'n rhan o'r cynlluniau a ddechreuodd yn 2011 i uwchraddio cerbydau'r Gwasanaeth Ambiwlans.

'Ambiwlansys modern'

Bydd y buddsoddiad hefyd yn cynnwys 33 o gerbydau cludiant di-frys a naw cerbyd brys i ymateb i ddigwyddiadau difrifol.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn derbyn 1,314 o alwadau brys bob dydd ar gyfartaledd - ffigwr sydd wedi dyblu yn 25 mlynedd diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi buddsoddi £55m er mwyn prynu cerbydau ambiwlans newydd dros y saith mlynedd diwethaf.

Dywedodd Mr Gething: "Bydd y buddsoddiad yma'n galluogi'r Gwasanaeth Ambiwlans i uwchraddio eu cerbydau, er mwyn galluogi bod y cerbydau mwyaf addas ar gael i sicrhau'r gofal gorau posib i bobl Cymru."

Mae Cyfarwyddwr Gweithredoedd y Gwasanaeth Ambiwlans, Richard Lee wedi dweud fod ambiwlansys modern sydd â'r offer diweddaraf yn hanfodol.

"Mae ein hambiwlansys a'n cerbydau ymateb yng Nghymru ymysg y rhai mwyaf modern a gyda'r offer gorau yn y DU, a bydd y buddsoddiad yma'n sicrhau ein bod yn parhau i gael offer newydd yn lle'r rhai sydd wedi cyrraedd diwedd ei hoes gweithio," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol