Achub pobl o lifft yn Hen Lyfrgell Caerdydd 13 gwaith

Cyhoeddwyd
hen lyfrgell
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y rhan fwyaf o'r galwadau i'r gwasanaethau brys eu gwneud yn 2016 a 2017

Mae ffigyrau newydd wedi dangos bod dwsinau o bobl wedi gorfod cael eu hachub o lifft yn yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd wnaeth dorri sawl gwaith.

Fe gadarnhaodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi cael eu galw i'r adeilad ar 13 achlysur gwahanol, gyda 28 o bobl yn gorfod cael eu rhyddhau.

Cafodd y rhan fwyaf o'r galwadau hynny eu gwneud yn ystod cyfnod o ychydig dros flwyddyn rhwng Ebrill 2016 a Mehefin 2017.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymddiheuro am unrhyw drafferthion gafodd eu hachosi gan y lifft, sydd bellach wedi ei thrwsio.

Achub wyth ar y tro

Mae adeilad yr Hen Lyfrgell yn cynnwys canolfan Gymraeg y ddinas yn ogystal ag amgueddfa, caffi, siop a chanolfan dwristiaeth.

Ond mae'r lifft yno wedi bod yn achosi trafferthion ers 2012, ac ar un achlysur ym mis Ebrill 2016 bu'n rhaid achub wyth person ohoni.

Cafodd y lifft ei hailagor yr wythnos diwethaf ar ôl bod ar stop am tua wyth mis.

Dywedodd y cyngor ei fod wedi cymryd "hirach na'r disgwyl" i'w thrwsio gan fod angen gosod rhannau arbenigol yn yr adeilad, sy'n un rhestredig.