Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance over 16 years (100)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance (100)

9 Awst 2018 Diweddarwyd 14:42 BST

Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed throsodd (100) / Girls' Solo Step Dance over 16 years (100)

1. Nia Rees

2. Lois Glain Postle

3. Lleucu Parri