Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd (61) / Instrumental Blue Riband over 19 years old (61)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd (65) / Instrumental Blue Riband over 19 (65)

10 Awst 2018 Diweddarwyd 12:13 BST

Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd (65) / Instrumental Blue Riband over 19 years old (65)