Ffrae am grant £80,000 i bencampwyr Uwchgynghrair Cymru

Y Seintiau Newydd Image copyright Getty Images

Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru ar ganol ffrae gyda'u cyngor lleol am grant o £80,000 gafodd ei roi er mwyn adnewyddu eu stadiwm.

Dywedodd Cyngor Sir Amwythig fod Y Seintiau Newydd wedi derbyn y swm chwe blynedd yn ôl "gyda dealltwriaeth y byddai'n cael ei ad-dalu".

Dim ond £10,000 o'r arian hwnnw sydd wedi canfod ei ffordd yn ôl i goffrau'r cyngor fodd bynnag.

Mae cadeirydd y Seintiau, Mike Harris wedi mynnu nad oedd angen ad-dalu'r arian gafodd ei roi i'r clwb.

'Heb gydymffurfio'

Yn ôl adroddiad archwilio gan y cyngor, fe wnaeth newidiadau staffio olygu bod camgymeriadau wedi eu gwneud wrth geisio dilyn y taliadau.

Maen nhw nawr yn dweud y byddan nhw'n cymryd camau er mwyn ceisio hawlio'r arian yn ôl.

Cafodd yr arian ei ddefnyddio er mwyn talu am eisteddle newydd gyda 500 o seddi yn Neuadd y Parc, er mwyn i'r clwb allu cynnal gemau Ewropeaidd.

Er bod Y Seintiau Newydd yn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, mae eu stadiwm wedi'i leoli yng Nghroesoswallt yn Sir Amwythig.

Image copyright Google
Image caption Cafodd yr arian ei ddarparu ar gyfer eisteddle newydd yn Neuadd y Parc

Dywedodd y cyngor fod yr arian ar gyfer yr eisteddle wedi dod o gronfa ar gyfer adfywio economaidd yn y sir, a'u bod yn ei ystyried fel benthyciad.

Ychwanegodd y cyngor mai un amod o'r cytundeb oedd y byddai'r Seintiau Newydd yn talu £16,000 y flwyddyn yn ôl dros gyfnod o bum mlynedd.

"Er bod hyn wedi digwydd yn rhannol, dyw'r taliadau grant ddim wedi parhau i gael eu talu'n llawn ac felly dyw hi ddim yn glir bod Y Seintiau Newydd wedi cydymffurfio ag amodau'r grant," meddai'r cyngor mewn datganiad.

Mewn neges ar Facebook dywedodd Mr Harris y dylai'r cyngor ymddiheuro, gan fynnu mai grant oedd yr arian ac felly nad oedd angen ei ad-dalu.

Mae'r Seintiau Newydd yn herio Lincoln Red Imps yn ail gymal rownd rhagbrofol cyntaf Cynghrair Europa nos Iau ar ôl trechu'r clwb o Gibraltar yn y cymal cyntaf.

Mae'r clwb wedi cael cais am sylw ynghylch y grant.

Pynciau Cysylltiedig