Canlyniadau o leoliadau eraill // Results from other locations

  • Cyhoeddwyd

Canlyniadau o'r Neuadd Ddawns, Theatr y Maes, Tŷ Gwerin a mwy

Results from the Dance Hall, Theatre, Tŷ Gwerin and more

Dydd Sadwrn 4 Awst // Saturday 4 August

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (62) / Eleri Evans Memorial Prize for accompanying on the piano (62)

1. Anne Collard

Dydd Sul 5 Awst // Sunday 5 August

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation through speech, dance and song (8)

1. Glanaethwy

2. Ysgol Treganna

3. Bro Taf

Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10) / Solo on any folk instrument (10)

1. Gareth Swindail-Parry

2. Osian Gruffydd

3. Mared Lloyd

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (80) / Woodwind solo under 16 years (80)

1. Catrin Roberts

2. Georgina Belcher

3. Millie Jones

Unawd Llinynnau dan 16 oed (81) / Strings solo under 16 years (81)

1. Eddie Mead

2. Felix Llywelyn Linden

3. Mea Verallo

3. Elen Morse-Gale

Unawd Piano dan 16 oed (82) / Piano solo under 16 years (82)

1. Charlotte Kwok

2. Beca Lois Keen

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (83) / Brass solo under 16 years (83)

1. Rhydian Tiddy

2. Glyn Porter

3= Lisa Morgan

3= Alice Newbold

Unawd Telyn dan 16 oed (84) / Harp solo under 16 years (84)

1. Cerys Angharad

2. Heledd Wynn Newton

3. Megan Thomas

3. Erin Fflur Jardine

Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed (85) / Percussion solo under 16 years (85)

1. Owain Siôn

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai dan 12 oed (109) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 years (109)

1. Lydia Grace Madoc

2. Jodie Garlick

3. Lowri Angharad Williams

Dydd Llun 6 Awst // Monday 6 August

Dawns Greadigol/Cyfoes i Bâr (107) / Creative/Modern dance duo (107)

1. Lowrie a Jodie

2. Caitlin ac Elin

3. Cari Owen a Ffion Bulkeley

Dydd Mawrth 7 Awst // Tuesday 7 August

Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed (73) / Woodwind Solo 16 and under 19 years (73)

1. Katie Bartels

2. Daniel O'Callaghan

3. Mali Gerallt Lewis

Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed (74) / Strings solo 16 and under 19 years (74)

1. Elliot Kempton

2. Aisha Palmer

3= Eirlys Lovell-Jones

3= Osian Gruffydd

Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed (75) / Piano solo 16 and under 19 years (75)

1. Tomos Wynn Boyles

2. Bill Atkins

3= Glesni Rhys Jones

3= Medi Morgan

Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed (76) / Brass solo 16 and under 19 years (76)

1. Gabriel Tranmer

Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed (77) / Harp solo 16 and under 19 years (77)

1. Aisha Palmer

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn (101) / Boys' Solo Step Dance under 16 years (101)

1. Morus Caradog Jones

2. Iestyn Gwyn Jones

3. Ioan Wyn Williams

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (102) / Girls' Solo Step Dance under 16 years (102)

1. Elen Morlais Williams

2. Mared Lloyd

3. Celyn James

Dydd Mercher 8 Awst // Wednesday 8 August

Grŵp Offerynnol neu Offerynnol a Lleisiol (9) / Instrumental or Instrumental and Vocal Group (9)

1. Tawerin Bach

2. Sesiwn Caerdydd

3. Tawerin

Cyfeilio i rai o dan 25 oed (27) / Accompanying for those under 25 years (27)

1. Elain Rhys Jones

Unawd Telyn 19 oed a throsodd (70) / Harp solo 19 years and over (70)

1. Manon Browning

2. Alis Huws

3. Anwen Mai Thomas

Props ar y Pryd (103) / Improv (103)

1. Ioan, Elen a Mali

2. Trystan ac Osian

3. Elwyn, Ella a Cadi

4. Iestyn a Morus

Dydd Iau 9 Awst // Thursday 9 August

Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd (66) / Woodwind solo 19 years and over (66)

1. Carys Gittins

2. Carwyn Thomas

3. Epsie Thompson

Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd (67) / Strings solo 19 years and over (67)

1. Ben Tarlton

2. Saran Davies

3. Mabon Jones

Unawd Piano 19 oed a throsodd (68) / Piano solo 19 years and over (68)

1. Iwan Owen

2. Endaf Morgan

3= Dominic Ciccotti

3= Rachel Starritt

Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd (69) / Brass solo 19 years and over (69)

1. Peter Cowlishaw

2. Pete Greenwood

3. Merin Rhyd

Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd (71) / Percussion solo 19 years and over (71)

1. Heledd Gwynant

Actio Drama neu waith dyfeisiedig (112) / Acting a play (112)

1. Cwmni Criw Maes

2. Cwmni Drama'r Gwter Fawr

3. Cwmni Doli Micstiyrs

Llefaru Unigol 16 oed a throsodd (dysgwyr) (126) / Solo recitation 16 years and over (learners) (126)

1. Helen Evans

Parti Canu (dysgwyr) (127) / Singing party (learners) (127)

1. Parti Daw Naw

2. Hen Adar Y Fenni

3. Parti Canu'r Fro

Unawd (dysgwyr) (128) / Solo (learners) (128)

1. Stephanie Greer

2. Paula Denby

3. Kathy Kettle

Llefaru Unigol 16 oed a throsodd: lefel Mynediad/Canolradd (dysgwyr) (129) / Solo Recitation 16 years and over: Entry/Intermediate level (learners) (129)

1. Lyn Bateman

2. Helen Kennedy

3. Alan Kettle

Sgets (dysgwyr) (130) / Sketch (learners) (130)

1. Dosbarth Hwyliog Caron

Cystadleuaeth Dweud Stori (149) / Story-telling (149)

1. Eiry Palfrey

2. Fiona Collins

3. Ifan Wyn