Ed Holden i gynrychioli Cymru ar lwyfan y byd

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fe fydd Ed Holden yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth yn Berlin

Fe fydd rapiwr a cherddor o Wynedd yn teithio i'r Almaen ddydd Iau ar gyfer cystadleuaeth beatbocsio'r byd.

Penllanw blynyddoedd o waith caled yn meithrin y grefft o ddefnyddio ei geg ai wddf i gynhyrchu cerddoriaeth yw'r daith hon i Ed Holden o Lanfrothen.

Mae Ed, sy'n wreiddiol o ogledd Ynys Môn yn gyn-aelod o'r bandiau hip-hop Genod Droog a Pep le Pew.

Cyn teithio i Berlin ddydd Iau, dywedodd wrth Cymru Fyw y buasai llwyddiant yn y gystadleuaeth yn gallu gyrru ei yrfa gerddorol i "lefel arall".

Dywedodd Ed Holden, sy'n perfformio dan yr enw llwyfan Mr Phormula, ei fod wedi ei fagu'n Llannerch-y-medd ac Amlwch, a bu'n "dablo" hefo cerddoriaeth yn ei ystafell wely ers yn ifanc.

"Dysgu am rap, beatbox a cynhyrchu," meddai.

"Neshi byth feddwl yn y dyfodol y byswn i'n cyrraedd y pwynt lle sŵn i'n gallu mynd allan i wlad arall i gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol."

Dywedodd mai yn y rownd gyntaf fydd y pwysau mwyaf arno, pan fydd yn cystadlu yn erbyn 40 o artistiaid eraill.

"Os ti'n mynd trwy elimination, mae'n cael ei dorri lawr i wyth person yn syth bin.

"A mae hynny yn golygu os wyt ti'n mynd i'r wyth 'na, ti yn y top eight worldwide rank.

"A mae hwnna yn lefel arall wedyn."

Pynciau Cysylltiedig