Galw heddlu arfog i Heol Dŵr yng Nghaerfyrddin

Digwyddiad Caerfyrddin
Image caption Roedd presenoldeb yr heddlu yn amlwg ar Heol Dŵr yng Nghaerfyrddin

Cafodd 30 o dai eu gwagio yng Nghaerfyrddin nos Fercher wedi i heddlu arfog gael eu galw i adeilad yn Heol Dŵr yn y dref.

Cafodd nifer o strydoedd cyfagos eu cau ac roedd presenoldeb yr heddlu yn amlwg yn yr ardal.

Mae'n ymddangos bod rhyw fath o anghydfod rhwng yr heddlu a rhai o drigolion y stryd.

Cafodd y trigolion a gafodd eu symud o'u tai loches yng nghanolfan hamdden y dref.

Nid oes unrhyw adroddiad fod unrhyw un wedi cael niwed.

Daeth cadarnhad gan Heddlu Dyfed Powys am 21:20 eu bod wedi delio â'r mater mewn modd diogel, a bod y digwyddiad bellach drosodd.

Pynciau Cysylltiedig