Tân Aberystwyth: Cyhuddo dyn o gynnau tân yn fwriadol

Tân gwesty Aber
Image caption Mae un dyn yn parhau i fod ar goll yn dilyn y tân yng ngwesty Tŷ Belgrave yn oriau mân 25 Gorffennaf

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cyhuddo dyn 30 oed yn dilyn tân difrifol yng ngwesty Tŷ Belgrave yn Aberystwyth.

Mae Damion Harris o Lanbadarn wedi cael ei gyhuddo o gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Ymddangosodd Mr Harris o flaen ynadon Aberystwyth brynhawn Iau a bydd bellach yn cael ei gadw yn y ddalfa tan ei ymddangosiad yn Llys y Goron Abertawe ar 24 Awst.

Mae un dyn yn parhau i fod ar goll yn dilyn y tân, a achosodd ddifrod sylweddol i Dŷ Belgrave ac adeiladau cyfagos hefyd.

Image copyright Twitter/@MAWWChrisDavies
Image caption Mae'r tân wedi achosi difrod sylweddoli i westy Tŷ Belgrave ac adeiladau cyfagos

Mae'r heddlu yn dal i geisio cysylltu gyda theulu a pherthnasau'r dyn sydd ar goll, ac mewn cysylltiad gyda Llysgenhadaeth Lithwania.

Cafodd 12 o bobl eu hachub wedi i'r tân gynnau yn y gwesty yn oriau mân 25 Gorffennaf.

Mae lloriau mewnol y gwesty wedi eu dinistrio'n llwyr ac mae hi'n dal i fod yn rhy beryglus i'r gwasanaeth tân a'r heddlu i fynd i mewn i'r adeilad i gynnal ymchwiliadau pellach.

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod wedi arestio unigolyn ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd ar 30 Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig