Arestio tri ar gyhuddiad o lofruddio dyn yn Sir Caerffili

Tref Elliot

Mae Heddlu Gwent wedi arestio tri dyn ar gyhuddiad o lofruddio wedi i gorff dyn gael ei ganfod mewn fflat yn Sir Caerffili.

Cafodd yr heddlu eu galw i Long Row yn ardal Tref Elliot yn Nhredegar Newydd tua 15:00 ddydd Sadwrn 4 Awst, a dod o hyd i gorff yno.

Mae e wedi cael ei adnabod fel dyn lleol 54 oed, ac mae ei deulu'n cael cefnogaeth gan swyddogion.

Mae'r tri dyn wedi eu cadw yn y ddalfa.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau bod dau ohonynt, 23 oed a 51 oed, yn dod o Dredegar Newydd a bod y llall - dyn 47 oed - yn dod o ardal Aberbargoed.

Dydy achos y farwolaeth ddim wedi ei gadarnhau eto.

Pynciau Cysylltiedig