Deddf atal taro plant yn hollti barn y cyhoedd

taro plentyn Image copyright Getty Images

Mae barn y cyhoedd wedi ei hollti ar gynlluniau i ddileu'r hawl i rieni daro eu plant fel cosb.

Dangosodd ymgynghoriad y llywodraeth bod 50.3% yn cytuno y byddai'r ddeddfwriaeth yn diogelu hawliau plant.

Bwriad Llywodraeth Cymru ydy cyflwyno mesur i ddileu'r amddiffyniad o gosb resymol am daro plentyn.

Mae ymgyrchwyr wedi dweud y byddai'r newid yn golygu bod miloedd o rieni'n cael eu hystyried yn droseddwyr, ond mae elusen yr NSPCC yn dweud bod y newid yn "synnwyr cyffredin".

50.3% yn cytuno

O'r 1,890 o ymatebion i'r ymgynghoriad, roedd 50.3% yn cytuno y byddai'r ddeddfwriaeth yn diogelu hawliau plant, tra bod 48.1% yn anghytuno.

Dywedodd gweddill yr ymatebwyr nad oedden nhw'n gwybod.

Cafodd bwriad y llywodraeth i newid y drefn ei gyhoeddi yn y rhaglen ddeddfwriaethol ym mis Gorffennaf.

Wrth gyhoeddi canlyniadau'r ymgynghoriad, dywedodd y Gweinidog Plant bod y llywodraeth "wedi ymrwymo" i dynnu'r amddiffyniad o gosb resymol, fyddai'n "gwahardd rhieni rhag cosbi eu plant yn gorfforol a hefyd y rhai hynny sy'n gweithredu in loco parentis".

Ychwanegodd Huw Irranca-Davies: "Er bod gan rieni y prif gyfrifoldeb dros fagu eu plant, mae gan Lywodraeth Cymru rôl benodol iawn mewn perthynas â chreu cymdeithas y gall plant gael eu magu ynddi sy'n ddiogel ac yn gefnogol."

Image caption Dywedodd Huw Irranca Davies bod y llywodraeth am greu cymdeithas "diogel a chefnogol" i blant

Mae grŵp o rieni o'r enw Byddwch yn Rhesymol Cymru yn galw ar y llywodraeth i roi'r gorau i'r cynlluniau, gan ddweud bod gwahaniaeth rhwng taro a cham-drin.

Dywedodd Lowri Turner, mam i un plentyn, y byddai'r newid yn golygu fod rhieni cyffredin yn cael eu hystyried yn "ddim gwell na chythraul treisgar neu rywun oedd yn cam-drin plant".

"Maen nhw'n ceisio dweud fod pelten ysgafn ar gefn y coes gan fam gariadus yr un peth a rhoi cweir i'ch plant."

'Synnwyr cyffredin'

Ond mae elusen NSPCC Cymru'n dweud bod yr ymgynghoriad yn "gam pwysig" a'i fod yn "galonogol gweld lefel yr ymateb gan y cyhoedd".

Ychwanegodd llefarydd: "Rydyn ni'n credu ei fod yn newid synnwyr cyffredin sy'n canolbwyntio ar degwch a chydraddoldeb i blant.

"Mae'n anghywir bod amddiffyniad cyfreithiol sydd ddim yn bodoli mewn achos o ymosod yn erbyn oedolyn yn gallu cael ei ddefnyddio i gyfiawnhau taro plentyn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol