Marwolaeth Tredegar Newydd: Cyhoeddi enw dyn fu farw

  • Cyhoeddwyd
Tref Elliot

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn 54 oed gafodd ei ganfod yn farw yn Nhredegar Newydd dros y penwythnos.

Cafodd corff David Gaut ei ddarganfod yn Long Row yn ardal Tref Elliot.

Mae tri dyn, 23, 47 a 51 oed, wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac maen nhw'n parhau yn y ddalfa.

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth, a dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda nhw ar 101, neu'n ddienw ar 0800 555111.