Carcharu cyfreithiwr a heddwas am droseddau rhyw yn erbyn plant

  • Cyhoeddwyd
John Ryan-Guess a Dean RobertsFfynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mi wnaeth John Ryan-Guess a Dean Roberts gyfarfod mewn fforwm ar-lein

Mae cyn gyfreithiwr i Lywodraeth Cymru wedi cael ei garcharu am 20 mlynedd ar ôl cyfaddef i 37 cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Mae heddwas hefyd wedi cael ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio plentyn ifanc ac am bum cyhuddiad o ymosod yn anweddus.

Bydd John Ryan-Guess, y cyn-gyfreithwr 43 oed, yn treulio chwe blynedd arall ar drwydded.

Roedd y cyhuddiadau yn ei erbyn yn cynnwys camdriniaeth rywiol gorfforol yn erbyn dwy ferch dan 13 tra'u bod yn cysgu, yn ogystal â chymryd a dosbarthu miloedd o luniau a channoedd o fideos anweddus.

Mi wnaeth Ryan-Guess hefyd gyfaddef i gynorthwyo'r cyn-heddwas o Heddlu'r De, Dean Roberts, i gyflawni ymosodiad rhyw.

Dywedodd y barnwr Eleri Rees fod Ryan-Guess yn unigolyn "peryglus" sydd wedi "manteisio ar unrhyw gyfle i droseddu".

Fe gadarnhaodd Llywodraeth Cymru nad yw'r unigolyn bellach yn cael ei gyflogi ganddynt.

'Normaleiddio' ei ymddygiad

Mi wnaeth Roberts a Ryan-Guess gyfarfod mewn fforwm ar-lein o'r enw Kik.

Roedd y ddau wedi trefnu camdrin merch a chafodd lluniau anweddus ohoni eu rhannu ar y wefan.

Cafodd deunydd fideo ei ddarganfod ar ffôn Ryan-Guess a oedd yn ei ddangos yn cam-drin ei ddioddefwyr.

Yn ôl yr erlynydd James Wilson roedd Ryan-Guess hefyd wedi rhannu deunydd anweddus ar wefan cymdeithasol, gan gynnwys ffrwd byw o un o'i droseddau.

Meddai Ryan-Guess fod defnyddio'r wefan yn "normaleiddio" ei ymddygiad, gan alluogi iddo drafod gydag unigolion yr un fath ag ef.

Roedd hefyd wedi ffilmio nifer o ferched ifanc mewn llefydd cyhoeddus gan gynnwys mewn archfarchnad, mewn pwll nofio a thu allan i ysgol.

'Debygol o ail droseddu'

Plediodd Ryan-Guess yn euog i 37 cyhuddiad o droseddau rhyw amrywiol, gan gynnwys ymosodiad rhyw a rhannu lluniau anweddus gan gynnwys rhai categori A - y math fwyaf difrifol.

Dywedodd Mr Wilson fod gan Ryan-Guess "ddiddordeb rhywiol hir dymor" mewn merched ifanc, ac nad oedd wedi ceisio canfod help.

Ar ran yr amddiffyn, dywedodd Peter Rouch fod Ryan-Guess yn derbyn ei droseddau ac nad oedd am wneud unrhyw esgusodion.

Wrth ddedfrydu, dywedodd Ms Rees fod Ryan-Guess yn ddyn addysgedig, llwyddiannus a oedd yn arwain eraill i ymddiried ynddo a'i fod yn debygol o ail droseddu.

Yn ôl y ditectif uwch-arolygydd Heddlu'r De, Wendy Gunney, roedd yr ymchwiliad ynghlwm ag achos Ryan-Guess a Roberts wedi datgelu "tystiolaeth frawychus o gam-drin plant".

Dywedodd: "Mae'r ffaith bod y ddau wedi pledio'n euog wedi arbed y rheithgor rhag gweld tystiolaeth a fyddai wedi bod yn hynod o drawmatig."

Mae'r NSPCC hefyd wedi galw ar gwmnïau cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy i amddiffyn plant ar-lein.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen: "Mae pobl sy'n cam-drin yn defnyddio mwyfwy o'r rhyngrwyd nid yn unig i dargedu a thrin pobl ifanc, ond i gyfathrebu gyda'i gilydd.

"Mae'r achos yma wedi dangos sut mae delweddau erchyll o gam-drin plant yn cael eu rhannu rhwng grwpiau o droseddwyr o'r un meddylfryd."