Lluniau'r Steddfod: Dydd Mawrth

Diwrnod Gwobr Goffa Daniel Owen, seremoni cyflwyno Medal Syr T H Parry Williams a diwrnod llawn o gystadlu yn y Steddfod.

Dathlu
Image caption Dathlu'r fuddugoliaeth! Côr Hen Nodiant oedd enillwyr cystadleuaeth Côr i rai 60 oed a throsodd
Y maes
Image caption Awel fwyn ar faes y brifwyl
Hannah a Nadeen
Image caption Mae Hannah a Nadeen o Lanelli yn ymddangos yng nghyfres newydd Y Salon ar S4C yn yr Hydref, ac ar y Maes yn trin gwalltiau
Hannah a'i chwaer Abigail yn mwynhau picnic gyda'r teulu
Image caption Hannah a'i chwaer Abigail yn mwynhau picnic gyda'r teulu
Glenys a Myra o'r Wyddgrug yn sgwrsio cyn mynd i'r Pafiliwn i fwynhau'r cystadlu. Mae'r maes heb fwd yn plesio - sandalau nid sgidiau glaw eleni!
Image caption Glenys a Myra o'r Wyddgrug yn sgwrsio cyn mynd i'r Pafiliwn i fwynhau'r cystadlu. Mae'r maes heb fwd yn plesio - sandalau nid sgidiau glaw eleni!
Akshita o Brifysgol Caerdydd
Image caption Mae Akshita sy'n wreiddiol o Poole yn Dorset, yn fyfyriwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi a chyd fyfyrwyr yng Nghanolfan y Mileniwm heddiw yn mesur pwysedd gwaed yr Eisteddfotwyr
Arwydd / Sign
Image caption Fel arfer mae hon yn un o ffyrdd prysur y bae i geir a bysus, ond lle i ymlacio yr wythnos hon
Côr Morgraig yn ymarfer funud olaf cyn mynd ar y llwyfan
Image caption Côr Morgraig yn ymarfer funud olaf cyn mynd ar y llwyfan yng nghystadleuaeth Côr i rai 60 oed a throsodd
Aelodau o Gôr Hen Nodiant yn cyrraedd cefn y llwyfan
Image caption Aelodau o Gôr Hen Nodiant yn cyrraedd cefn y llwyfan
Cyflwyno Superted i genedlaethau newydd o blant yn y Sinemaes
Image caption Cyflwyno Superted i genedlaethau newydd o blant yn y Sinemaes
Hwyl ar y Maes yn y Pentref Plant
Image caption Hwyl ar y Maes yn y Pentref Plant
Blodau Gwylltion
Image caption Manon Steffan Ros ac Elwyn Williams, aelodau Blodau Gwylltion yn y Tŷ Gwerin

Hefyd o ddiddordeb