Galwadau brys yn unig i Heddlu'r Gogledd prynhawn Sul

Cyhoeddwyd
Police car

Cafodd y cyhoedd eu hannog i beidio â chysylltu â Heddlu'r Gogledd brynhawn Sul heblaw eu bod am wneud galwad frys am fod un o safleoedd yr heddlu wedi colli ei gyflenwad trydan.

Cafodd peirianwyr eu galw i ddelio â'r broblem ar y safle yn Llanelwy a chyhoeddodd Heddlu'r Gogledd bod y gwasanaeth wedi ei adfer erbyn nos Sul.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Paul Joyce bod Heddlu'r Gogledd wedi paratoi ar gyfer digwyddiadau fel hyn a bod cynlluniau mewn grym i sicrhau nad oes gormod o amharu ar y gwasanaeth.

Diolchodd Mr Joyce i'r cyhoedd am eu cefnogaeth, ac i'r staff i gyd am weithio'n "ddiflino ac yn broffesiynol" wrth barhau i gynnig gwasanaeth o safon i'r cyhoedd.

Ddydd Sadwrn roedd yna rybudd i bobl beidio â chysylltu â Heddlu'r Gogledd gan eu bod yn delio a mwy o alwadau nag arfer.