Dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ger Caerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arestio dyn yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar yr A484 rhwng Caerfyrddin a Chwmffrwd fore Sul.

Mae'r dyn 25 oed o Gaerfyrddin wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru yn beryglus a gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau.

Cafodd yr heddlu eu galw toc wedi 06:00 i wrthdrawiad rhwng Volvo V50 llwyd a Toyota Avensis lliw arian.

Cafodd gyrrwr y ddau gerbyd eu cludo i'r ysbyty, ond bu farw un dyn yn fuan wedi iddo gyrraedd tra bod y llall wedi ei drin am fân anafiadau.

Bu'r ffordd ar gau tan 18:10 nos Sul.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un a welodd y cerbydau fore Sul i gysylltu â nhw ar y rhif 101.