Gobaith Cymro 86 oed o dorri record seiclo

  • Cyhoeddwyd
Seiclwr
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Laurence Brophy'n dechrau ar ei daith ddydd Sul

Mae Cymro 86 oed yn gobeithio cyflawni camp fydd yn golygu mai fe fydd y person hynaf i seiclo o Land's End i John O'Groats.

Bydd Laurence Brophy yn dechrau ar ei daith o'i gartref ym Mhencoed ym Mhen-y-bont i Gernyw ddydd Sul.

Ei fwriad wedyn yw dechrau'r daith i John O'Groats ddydd Llun, cyn seiclo nôl gartref - cyfanswm o 1,800 o filltiroedd.

Tony Rathbone sy'n dal record byd Guinness ar hyn o bryd, wedi iddo gwblhau'r daith yn 2014, ag yntau'n 81 oed.

"Dydw i ddim yn seiclwr cyflym," meddai Mr Brophy, oedd yn arfer rhedeg marathonau.

"Byddaf yn cysgu allan ble bynnag y gallaf, gan wneud fy ngwely pan fydda i wedi blino ac yn teimlo mod i wedi gwneud digon am y diwrnod."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mr Brophy'n seiclo i Penn-an-Wlas neu Land's End yng Nghernyw cyn dechrau ar ei daith i John O'Groats

Mae Mr Brophy'n seiclo i godi ymwybyddiaeth am Brifysgol y Drydedd Oes - mudiad sy'n dod a phobl sydd wedi rhoi'r gorau i weithio neu fagu teulu.

Pan oedd yn ei 60au, sylweddolodd bod yn rhai iddo wneud rhywbeth i gadw'n heini, ac fe ddechreuodd loncian.

"Fe wnes i farathon Llundain, ac yna dechreuais wneud marathonau yn yr anialwch," meddai.

"Fedra i ddim fforddio anturiaethau mor ddrud nawr, felly dwi'n cerdded a seiclo.

"Dwi'n credu mai'r hyn dwi'n fwynhau fwyaf yw'r paratoi a chynllunio. Mae'r digwyddiad ei hun yn mynd i fod yn llai cyffrous.

"Dyw e ddim yn beth anturus mewn gwirionedd."