Achub tri llanc o'r môr ger Y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
RNLI

Cafodd tri llanc yn eu harddegau eu hachub ar ôl mynd i drafferthion yn y môr oddi ar draeth y Rhyl ddydd Sadwrn.

Cafodd y tri eu gweld gan un o swyddogion yr RNLI oedd gerllaw.

Roedden nhw wedi eu hynysu ar gefnen dywod wrth i'r llanw ddod i mewn.

Galwodd y swyddog am gymorth cwch yr RNLI a sicrhau bod y tri'n dychwelyd i'r tir yn ddiogel.

Dywedodd llefarydd ar ran yr RNLI fod y digwyddiad yn wers bwysig i atgoffa pobl i fod ar eu gwyliadwraeth o'r llanw, ac i ofyn cyngor swyddogion achub, os oes rhai gerllaw.