Galw ar Gyngor Wrecsam i ddiddymu cytundeb cwmni sbwriel

sbwriel Image copyright Getty Images

Mae Cyngor Wrecsam wedi cael ei annog i dorri cysylltiad â chwmni sy'n gyfrifol am gyflwyno dirwyon sbwriel, yn dilyn honiadau eu bod wedi torri amodau eu cytundeb.

Yn ôl yr awdurdod lleol, dim ond un gwasanaeth mae Kingdom yn ei ddarparu, pan ddylai fod yn cynnig rhwng dau a phedwar.

Dewisiodd awdurdodau Sir y Fflint, Sir Ddinbych ac Ynys Môn i beidio ag adnewyddu eu cytundebau gyda'r cwmni, tra bod Gwynedd wedi dod â'u cytundeb i ben ar ôl diwrnod yn unig.

Mae'r cwmni wedi cael cais i wneud sylw.

'Dim diddordeb'

Mae hyn wedi arwain at alwadau gan Blaid Cymru ar Gyngor Wrecsam i weithredu hefyd.

"Mae'r ffaith nad ydyn nhw'n cadw at amodau'r cytundeb yn cadarnhau nad oes diddordeb gyda nhw i wneud y gwaith yn iawn," meddai'r cynghorydd Marc Jones.

"Wedi dwy flynedd, dydy'n strydoedd ni ddim glanach. Allwn ni ddim aros hirach."

Mae cynghorau sydd wedi defnyddio Kingdom wedi gweld niferoedd y dirwyon yn saethu fyny yn y gorffennol.

Cytundebau sydd wedi dod i ben

  • Ynys Môn
  • Sir Ddinbych
  • Gwynedd
  • Sir y Fflint

Fis diwethaf, cyflwynodd Mr Jones gynnig i ddod â chytundeb Wrecsam i ben, ond cafodd ei wrthod gan fwrdd gweithredol y cyngor.

"Dywedodd y cwmni mai dim ond un gwasanaeth oedd yn parhau oherwydd problemau recriwtio a staff yn gadael," meddai.

"Gan fod hynny'n torri amodau'r cytundeb, dylai ddod i ben gyda rhybudd 28 diwrnod."

Mae'r awdurdod wedi sefydlu grŵp aml-bleidiol i adolygu'r sefyllfa ac mae disgwyl iddo adrodd yn ôl yn yr hydref.

Dywedodd y cynghorydd David Bithel ei fod yn ymwybodol o bryderon ond na fyddai penderfyniad yn cael ei wneud nes i'r grŵp roi adborth.

Straeon perthnasol