Tredegar Newydd: Dyn wedi marw o 'anafiadau niferus'

Tref Elliot
Image caption Cafodd corff David Gaut, 54 oed, ei ddarganfod yn ardal Tref Elliot ar 4 Awst

Mae cwest wedi clywed bod dyn o Dredegar Newydd ger Caerffili wedi marw o anafiadau niferus, fisoedd ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

Clywodd y cwest mai ond ers chwe wythnos yr oedd David Gaut, 54, wedi byw yn y fflat yn Nhredegar Newydd, pan gafodd ei ganfod yn farw ar 4 Awst.

Roedd wedi treulio 33 mlynedd dan glo ar ôl cael ei ganfod yn euog o lofruddio bachgen 17 mis oed yng Nghaerffili yn 1985.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Jon Lewis wrth y cwest fod Mr Gaut wedi dioddef "nifer o anafiadau" i'w gorff.

Clywodd y crwner yng Nghasnewydd ei fod wedi marw o ganlyniad i golli llawer o waed yn dilyn ei anafiadau.

Cafodd y cwest ei agor ac yna'i ohirio am dri mis gan y crwner Wendy James.

Mae tri dyn - Darren Evesham, 47, David Osbourne, 51 ac Ieuan Harley, 23 - eisoes wedi'u cyhuddo o lofruddio David Gaut.

Bydd yr achos yn erbyn y tri yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.