Cau rhan o'r A40 wedi i ddiesel ollwng ar y ffordd

  • Cyhoeddwyd
A40Ffynhonnell y llun, Google

Bu rhan o'r brif ffordd i Sir Benfro ynghau am dair awr fore Mawrth ar ôl i ddisel gael ei ollwng ar y ffordd.

Yn ôl yr heddlu roedd cyflenwad "sylweddol" o ddisel i'r ddau gyfeiriad ar yr A40 rhwng Pont Canaston a Hwlffordd, ger y clwb golff.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys fore Mawrth: "Rydym wedi gofyn am gymorth y frigâd dân ac adran drafnidiaeth y cyngor."

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 06:00 a bu'r ffordd ar gau tan tua 09:00.