Carcharu dyn am ymosod ar gymydog dros ddyled o £3.24

Cyhoeddwyd
Llys

Mae dyn o Fôn wedi cael ei garcharu am bum mlynedd ar ôl ymosod ar ddyn oedd wedi mynd draw i gasglu dyled o £3.24.

Fe wnaeth James Reilly, 25 oed o Niwbwrch, gyfaddef iddo achosi niwed corfforol difrifol i Malcolm Jones, 44, yn y digwyddiad ym mis Ebrill eleni.

Roedd Reilly wedi benthyg yr arian gan Mr Jones yn gynharach yn y dydd, ond pan ddaeth Mr Jones i gasglu'r swm yn ôl ganddo fe wnaeth Reilly ymosod arno.

Dywedodd un llygad dyst ei bod wedi gweld Reilly yn cicio Mr Jones sawl gwaith, gan daro ei ben a'i fol.

Dywedodd Jonathan Austin ar ran yr amddiffyniad fod Mr Jones wedi mynd draw yn dal coes cadair, a bod Reilly wedi "amddiffyn ei hun yn ormodol".

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod gan Reilly record o fod yn dreisgar, a'i fod ar y pryd dan ymchwiliad am drosedd yn ymwneud â chyllell.

Wrth ddedfrydu Reilly i bum mlynedd a hanner yn y carchar, dywedodd y barnwr Rhys Rowlands fod y ddwy drosedd yn rhai "difrifol tu hwnt".