Cyhuddo dyn wedi cyrch gwrth-derfysgaeth yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Swyddog heddlu ger y tŷ yn Elái
Disgrifiad o’r llun,
Swyddog heddlu ger y tŷ yn Elái ddydd Mercher

Bydd dyn 27 oed o Gaerdydd yn mynd o flaen ynadon yn Llundain ar ôl cael ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â ffrwydron.

Mae Edward John Harris yn wynebu pedwar cyhuddiad o greu deunydd ffrwydrol neu ei gael yn ei feddiant gyda'r bwriad o beryglu bywyd.

Hefyd mae'n wynebu pedwar cyhuddiad pellach o fod â dogfennau terfysgol yn ei feddiant.

Daw'r cyhuddiadau wedi cyrch gan swyddogion gwrth-derfysgaeth ar dŷ yn ardal Elái, Caerdydd ddydd Mercher.

Mae'r heddlu'n dal i holi ail berson ynglŷn â'r achos.

Cafodd menyw 51 oed ei harestio ar amheuaeth o fod â deunydd ffrwydrol yn ei meddiant wedi'r cyrch ddydd Mercher.

Dywedodd pennaeth Uned Gwrth-Derfygsaeth ac Eithafiaeth Cymru, y Ditectif Uwcharolygydd Jim Hall: "Mae ein hymchwiliad yn parhau, ond mae'n rhaid pwysleisio nad oed tystiolaeth i awgrymu bod yna unrhyw fygythiad terfysgol penodol i Gaerdydd na bod yna risg uwch i bobl yng Nghaerdydd.

"Fodd bynnag, rydym yn atgoffa pobl i barhau i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i'r heddlu am unrhyw amheuon."