Dyn yn y llys wedi cyrch gwrth-derfysgaeth yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Swyddog heddlu ger y tŷ yn Nhrelái
Disgrifiad o’r llun,
Swyddog heddlu ger y tŷ yn Nhrelái ddydd Mercher

Mae dyn 27 oed o Gaerdydd wedi ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos mewn llys yn Llundain wedi ei gyhuddo o greu ffrwydron yn ei gartref.

Clywodd ynadon Westminster fod yr heddlu wedi dod o hyd i'r cemeg TATP (Triacetone Triperoxide) yn rhewgell Edward John Harris wedi cyrch gan swyddogion gwrth-derfysgaeth ar dŷ yn ardal Trelái ddydd Mercher.

Hefyd fe honnwyd fod cemeg arall, HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) wedi ei ddarganfod mewn sied.

Mae'r diffynnydd wedi ei gyhuddo hefyd o fod â dogfennau yn ei feddiant yn amlinellu sut i greu a defnyddio ffrwydron.

Cafodd ei arestio wedi'r cyrch oedd yn ganlyniad adroddiadau fod deunyddiau ffrwydrol yn cael eu cadw yn ei dŷ.

Mewn gwrandawiad a barodd lai na 20 munud, fe siaradodd Mr Harris ond i gadarnhau ei enw, dyddiad geni a chyfeiriad, a'i fod yn "Brydeiniwr gwyn".

Mae'n wynebu wyth o gyhuddiadau - pedwar o greu neu bod â deunydd ffrwydrol yn ei feddiant gyda'r bwriad o beryglu bywyd, a phedwar o fod â dogfennau terfysgol yn ei feddiant.

Doedd dim cais am fechniaeth ac mae disgwyl iddo fynd o flaen Llys yr Old Bailey ar 27 Medi.

Mae'r heddlu'n dal i holi ail berson ynglŷn â'r achos.

Cafodd menyw 51 oed ei harestio ar amheuaeth o fod â deunydd ffrwydrol yn ei meddiant wedi'r cyrch ddydd Mercher.

Dywedodd pennaeth Uned Gwrth-Derfygsaeth ac Eithafiaeth Cymru, y Ditectif Uwcharolygydd Jim Hall: "Mae ein hymchwiliad yn parhau, ond mae'n rhaid pwysleisio nad oes tystiolaeth i awgrymu bod yna unrhyw fygythiad terfysgol penodol i Gaerdydd na bod yna risg uwch i bobl yng Nghaerdydd.

"Fodd bynnag, rydym yn atgoffa pobl i barhau i fod yn wyliadwrus ac i roi gwybod i'r heddlu am unrhyw amheuon."