Cyhuddo ail berson wedi cyrch arfog yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Swyddogion heddlu a fforensig ger y tŷ wedi'r cyrch
Disgrifiad o’r llun,
Swyddogion heddlu a fforensig ger y tŷ wedi'r cyrch

Mae'r heddlu wedi cyhuddo ail berson o fod ym meddiant deunydd ffrwydrol yn dilyn cyrch gan blismyn arfog yng Nghaerdydd.

Cafodd Natalie Parsons, 51, ei harestio ar yr un pryd â dyn 27 oed wedi'r cyrch yn Nhrelái ddydd Mercher.

Fe wnaeth y dyn - Edward John Harris - ymddangos o flaen ynadon yn Llundain ddydd Sadwrn wedi ei gyhuddo o nifer o droseddau yn ymweud â ffrwydron.

Mae Ms Parsons yn wynebu cyhuddiadau tebyg.

Dywedodd Heddlu De Cymru ei bod yn wynebu dau gyhuddiad o greu neu bod â deunydd ffrwydrol yn ei meddiant gyda'r bwriad o bergylu bywyd neu achosi difrod i eiddo.

Hefyd mae'n wynebu pedwar cyhuddiad o fod â dogfennau terfysgol yn ei meddiant.

Mae wedi ei chadw yn y ddalfa ac mae disgwyl iddi fynd o flaen Llys Ynadon Westminster ddydd Llun.

Mae'r heddlu wedi pwysleisio nad oes tystiolaeth i awgrymu unrhyw fygythiad terfysgol penodol i Gaerdydd na risg uwch i bobl yn y ddinas.