Cau ffordd ar ôl i lori ollwng llaeth ger Y Waun

  • Cyhoeddwyd
A5

Cafodd ffordd brysur yng ngogledd Cymru ei chau am gyfnod ar ôl i lori ollwng llaeth ar y ffordd fore Llun.

Roedd yr A5, ffordd osgoi Y Waun - y brif ffordd rhwng Wrecsam ac Amwythig - wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad ar ôl i'r lori droi drosodd rhwng cylchfannau Gledrid a Halton.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 05:50, a bu criwiau tân ar y safle yn cynorthwyo.

Roedd oedi i deithwyr wrth i yrwyr gael eu dargyfeirio drwy bentref Y Waun, ond mae'r ffordd bellach wedi ailagor.