Marwolaeth Ashley Talbot: Gwrandawiad yn Llys y Goron

Ashley Talbot Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Ashley Talbot, 15 oed, wedi iddo gael ei daro gan fws mini ar dir Ysgol Maesteg yn Rhagfyr 2014

Bydd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu gwrandawiad yn Llys y Goron am gyhuddiadau yn ymwneud â iechyd a diogelwch yn dilyn marwolaeth bachgen 15 oed yn Ysgol Uwchradd Maesteg.

Cafodd Ashley Talbot ei daro gan fws mini a oedd yn cael ei yrru gan athro ar dir yr ysgol ym mis Rhagfyr 2014.

Ni chafodd yr athro ei erlyn, ond mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi honni bod y cyngor wedi methu cyflawni ei ddyletswydd iechyd a diogelwch.

Cafodd ynadon yng Nghwmbrân wybod mai'r dechreubwynt ar gyfer unrhyw ddirwy bosib yw £4.2m a bod yr achos wedi cael ei anfon i Lys y Goron Casnewydd.

Clywodd y llys bod y troseddau honedig dan sylw yn dyddio o'r diwrnod agorodd yr ysgol ar 1 Medi 2008 tan y diwrnod wedi'r "ddamwain angheuol gyda'r plentyn".

Dywedodd yr erlyniad mai'r gosb uchaf posib oedd modd ei roi yn llys yn yr ynadon oedd £20,000, gan hefyd ddadlau mai "dechreubwynt" unrhyw gosb fyddai £2.4m.

Dadleuodd yr erlyniad y dylai'r achos fynd i Lys y Goron a dywedodd yr amddiffyniad nad oeddent yn gwrthwynebu hynny.

Bydd yr achos yn cael ei gyflwyno i Lys y Goron Casnewydd ar 17 Medi.