Yr amaethwr Meurig Voyle wedi marw yn 93 oed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Ceidiog Hughes
disgrifiad o’r llunMeurig Voyle yn dathlu ei benblwydd yn 90 oed yn Hydref 2014

Mae un o "gymeriadau mwyaf lliwgar" y diwydiant amaeth, rygbi'r gogledd, ac un o brotestwyr atal boddi Llangyndeyrn, wedi marw yn 93 oed.

Roedd Meurig Voyle yn un o 10 aelod gwreiddiol Undeb Amaethwyr Cymru, ac fe roddodd 60 mlynedd o wasanaeth i'r undeb.

Yn wreiddiol o Landdarog yn Sir Gaerfyrddin, symudodd Mr Voyle i Sir Ddinbych yng nghanol y 1960au.

Fe fu'n ysgrifennydd siroedd Dinbych a'r Fflint rhwng 1966 ac 1989, ac fe hefyd oedd ysgrifennydd adran pedigri Cymdeithas Defaid Mynydd Cymru.

Roedd Mr Voyle hefyd yn un o aelodau gwreiddiol ac amlwg o Bwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn, pan lwyddodd pobl yr ardal yn y 1960au i atal cynlluniau Corfforaeth Ddŵr Abertawe i foddi'r ardal er mwyn codi argau.

Pedair blynedd yn ôl cafodd Mr Voyle, a thri arall o aelodau'r Pwyllgor oedd yn dal yn fyw, eu cymeradwyo mewn cyfres o ddathliadau yn Llangyndeyrn i ddathlu 50 ers achub yr ardal rhag ei boddi.

Roedd Mr Voyle hefyd yn ddiacon yng Nghapel Mawr, Dinbych, am dros 50 mlynedd.

Fe hefyd oedd un o aelodau cyntaf Clwb Rygbi Dinbych.

Fis Gorffennaf, yn ystod dathliadau'r Clwb Rygbi yn 40 oed cafodd Mr Voyle ei gyflwyno gyda thlws arbennig gan y dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens fel cydnabyddiaeth o'i gyfraniad tuag at y clwb.

ffynhonnell y llun, Clwb Rygbi Dinbych
disgrifiad o’r llunMeurig Voyle yn derbyn cwpan Gladys Roberts gan y dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens am ei gyfraniad arbennig i Glwb Rygbi Dinbych.

Straeon perthnasol