Cyfyngu ar oriau safle gwastraff yng Ngheredigion

Gwastraff Image copyright Getty Images

Bydd oriau agor safle Gwastraff Rhydeinon, ger Llanarth, yn Nyffryn Aeron, yn cael eu lleihau.

Daeth Cabinet Cyngor Ceredigion i'r penderfyniad y dylai'r safle aros ar agor, ond am dridiau yn unig.

Bydd y newidiadau yn dod i rym ar 1 Rhagfyr gyda'r safle ar agor ar ddyddiau Mercher, Sadwrn a Sul.

Ar hyn o bryd, mae pedwar safle gwastraff yng Ngheredigion, sydd yn fwy na'r gofynion statudol.

Mae'r safleoedd eraill yn Aberteifi, Aberystwyth a Llanbedr.

Fe ddywedodd yr aelod cabinet Dafydd Edwards, sydd â chyfrifoldeb am wasanaethau amgylcheddol y sir, fod lleihau oriau'r safle yn "gwneud synnwyr".

Dywed adroddiad gan swyddogion y sir mae safle Rhydeinon oedd yn cael y lleiaf o ddefnydd o ran safleoedd ailgylchu'r sir o ran cyfanswm gwastraff.

Ychwanegodd yr adroddiad: "Safle Gwastraff Rhydeinon yw'r lleiaf cost effeithiol o'r safleoedd yn nhermau cost pob tunnell sy'n cael ei phrosesu."

Dywedodd y cynghorydd Edwards: "Mae'n rhaid i ni edrych ar yr arian sy'n gallu cael ei arbed, ac mae pob ceiniog yn cyfri.

"Mae angen i ni arbed £500m o'r gyllideb gwastraff. Mae'r arbedion yn Llanarth yn fach, ond fe fydd yn helpu."