Fedrwch chi adrodd geiriau ein hanthem genedlaethol?

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Fedrwch chi adrodd geiriau'r anthem genedlaethol?

Bydd miloedd yn ei ganu heno yn Stadiwm Dinas Caerdydd wrth i Gymru herio Gweriniaeth Iwerddon, ond fedrwch chi adrodd geiriau Hen Wlad fy Nhadau neu oes angen y gerddoriaeth arnoch chi?

Yn fwy pwysig, ydych chi'n gwybod geiriau'r ail bennill?

Bu'r gohebydd Ednyfed Davies yn gofyn i bobl roi cynnig arni yn y clip archif yma o'r rhaglen 'Heddiw', a ddarlledwyd yn 1963.

Ond yn arbennig i chi ddarllenwyr Cymru Fyw, dyma holl eiriau ein hanthem genedlaethol... y pennill cyntaf, yr ail a'r trydydd.

Croeso!

Hen Wlad Fy Nhadau

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Cytgan:

Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,

Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,

O bydded i'r heniaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;

Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si

Ei nentydd, afonydd, i fi.

Cytgan

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Cytgan

Hefyd o ddiddordeb