Dim digon o law i achub Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
Chris CookeFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Chris Cooke oedd yr unig fatiwr i basio 50 i Forgannwg drwy'r gêm

Mae Morgannwg wedi colli eto yn Adran 2 o Bencampwriaeth y Siroedd, a hynny o 169 rhediad yn erbyn Sir Derby.

Roedd yr ymwelwyr i Derby wedi dechrau'r diwrnod yn Derby angen 286 o rediadau i ennill y gêm. Roedd hynny'n bur annhebygol o'r dechrau.

Gan ddechrau ar 16 am un, fe ddisgynnodd wicedi Morgannwg yn gyson ac yn gyflym tan iddyn nhw fod yn 82 am 8.

Er i Chris Cooke a Kieran Bull greu partneriaeth well, daeth y glaw i oedi'r chwarae am gyfnod hir.

Ond yna ychydig wedi 17:05 fe gliriodd y tywydd i adael i'r chwarae ailddechrau, ac fe gollwyd y ddwy wiced olaf yn fuan wedi hynny gyda'r cyfanswm ar 132.

Mae'r canlyniad yn gadael Morgannwg yn sownd, o hyd, ar waelod y tabl.

Sir Derby v Morgannwg - Ail Adran Pencampwriaeth y Siroedd :-

Sir Derby (batiad cyntaf) - 251

(ail fatiad) - 171

Morgannwg (batiad cyntaf) - 121

(ail fatiad) - 132

Sir Derby yn fuddugol o 169 o rediadau.