Ffrae dros gosbi disgyblion gyda'r trywsusau 'anghywir'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae dros 2,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw am newid y polisi gwisg ysgol yn un o ysgolion Abertawe wedi cwynion bod disgyblion wedi cael eu gorfodi i eistedd mewn neuadd a cholli gwersi am eu bod yn gwisgo'r trywsusau anghywir.

Mae'n dilyn gorchymyn yn gorfodi disgyblion Ysgol Gyfun Penyrheol i wisgo trywsusau a sgertiau gyda logo'r ysgol, sydd, yn ôl un rhiant, "mor fach â darn pum ceiniog".

Tra bod rhai rhieni'n cwyno nad ydyn nhw wedi gallu prynu dillad o'r maint cywir.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol eu bod yn parhau i drafod â rhieni "llond llaw o ddisgyblion" sydd heb brynu neu archebu'r wisg swyddogol hyd yn hyn.

Bu'n rhaid i tua 70 o ddisgyblion nad oedd yn y wisg ysgol swyddogol fynd i'r neuadd ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd ddydd Mawrth.

Yno, fe ofynnwyd iddyn nhw brofi fod y dillad cywir wedi'u harchebu.

'Eistedd yn fan hyn am weddill y tymor'

Mae recordiad sain wedi ei gyhoeddi ar wefannau cymdeithasol o lais dyn yn rhybuddio disgyblion bod rhaid gwisgo'r trywsusau a sgertiau cywir.

Mae'n bosib clywed y dyn yn dweud: "Nawr gadewch i ni fod yn glir am hyn - fyddech chi ddim yn dod i Ysgol Gyfun Penyrheol, fyddach chi ddim yn mynd i wersi heb ein gwisg ysgol.

"Os ydych chi eisiau eistedd yn fan hyn gyda mi, fel y bydd rhai ohonoch chi yn ei wneud heddiw, am weddill y tymor, dyna fydd yn digwydd... ond fyddech chi ddim yn mynd i wersi, felly os ydych yn dod i'r ysgol i ddysgu mae angen i chi fod yng ngwisg ysgol Penyrheol."

Mae'r ddeiseb wedi denu dros 2,000 o enwau hyd yma.

Cafodd ei chreu gan Melanie Jones, sy'n dweud fod disgyblion a fu'n rhaid aros yn y neuadd wedi colli "addysg werthfawr ar eu diwrnod cyntaf yn ôl".

Dywedodd Ms Jones fod "rhai ar eu diwrnod cyntaf erioed yn yr ysgol, cafodd rhai eu hel adref hyd yn oed, am beidio gwisgo'r trywsusau a sgertiau cywir gyda logo newydd sydd yr un maint â darn pum ceiniog".

Ychwanegodd fod logo'r ysgol eisoes ar grysau a siwmperi, gan ddadlau "mae hwn jest yn ffordd o wneud arian na allai'r rhan fwyaf o bobl ei fforddio. Ddylai trywsusau a sgertiau du plaen fod yn ddigonol."

Mae'r trywsus swyddogol yn costio £13.50.

Cymorth ariannol

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol ddydd Gwener: "Yn dilyn cyfarfod ddydd Mawrth, llond llaw o ddisgyblion yn unig sydd ddim yn gwisgo'r wisg gywir a heb ei harchebu eto. Rydym yn dal yn trafod gyda'u rhieni."

Mewn datganiad blaenorol, dywedodd llefarydd bod yr ysgol wedi mabwysiadu polisi newydd ynghylch cael logo ar drywsusau a sgertiau yn dilyn trafodaethau helaeth gyda disgyblion ac arolwg ymhlith rhieni.

Roedd rhieni wedi cael gwybodaeth ym Mehefin trwy ebost, neges destun a gwefan yr ysgol.

Dywedodd y llefarydd eu bod yn diolch i rieni "mwyafrif helaeth y disgyblion a ddaeth i'r ysgol ar y diwrnod cyntaf yn y wisg gywir" ac yn tynnu sylw at y cymorth ariannol sydd ar gael i deuluoedd allai fod ei angen.

Pynciau Cysylltiedig