Teulu o Gonwy yn sêr fideo ysgubol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Mae'r fideo o'r teulu yn canu "Yma o Hyd" wedi cael ei weld ar draws y byd.

Mae tad o Gonwy a rannodd fideo ohono fe a'i blant yn canu un o ganeuon Dafydd Iwan yn dweud ei fod wedi ei "syfrdanu" ar ôl iddo gael ei weld degau o filoedd o weithiau o fewn oriau i gael ei gyhoeddi.

Fe wnaeth Huw Williams recordio ei blant, Seren Hâf ac Osian Huw Owen, yn canu "Yma o Hyd" yn y car wrth aros i fynd i'r ysgol fore Gwener a'i rannu ar wefan Facebook.

Erbyn prynhawn dydd Sadwrn roedd y fideo wedi cael ei weld dros 100,000 o weithiau.

Yn ôl y Huw Williams mae e wedi derbyn negeseuon oddi wrth bobl ar draws y byd, gan gynnwys rhai yn Awstralia, Canada a De Affrica.

Y plant eisiau dysgu'r gân

"Dwi wrth fy modd efo Dafydd Iwan ers pan o'n i'n hogyn bach" meddai Mr Williams, sy'n rheolwr yng Ngwesty St. George yn Llandudno.

"Bu farw Dad chwe blynedd yn ôl, ac o'dd Dafydd Iwan wedi perfformio mewn noson nethon ni drefnu yng Nghaernarfon i godi prês i elusen canser", meddai.

"Ers hynny mae'r plant wedi bod eisiau dysgu'r gân, felly ma nhw wedi bod wrthi ers mis yn dysgu'r geiriau.

"Mae'r ddau yn hoffi canu a phethau, ma nhw'n gwneud un clwb ar ôl ysgol, a chwarae rygbi hefyd."

Ffynhonnell y llun, Huw Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Osian, 7, a'i chwaer fach Seren, 5, yn ddisgyblion yn Ysgol Awel y Mynydd yn Llandudno.

"Bore dydd Gwener, roedden ni yn y car yn aros i fynd i'r ysgol, a na'th y tri ohonon ni recordio'r gân a'i rhannu hi.

"Cafodd y fideo ei rannu ar dudalen o'r enw Wales2Win ar Facebook, ac ers hynny mae 'di mynd yn hollol wyllt.

"Dwi wedi derbyn negeseuon gan bobl yn Awstralia, o Ganada, De Affrica ac wrth gwrs gan bobl o bob cwr o Gymru hefyd.

"Mae'n anhygoel bod y fideo wedi mynd yn "feiral", mae'n anodd credu."

"Arwr"

"Mae 'na ddau fach adra sydd methu a chredu beth sydd wedi digwydd iddo fo, methu a chredu bod cymaint o bobl wedi ei weld", meddai Huw Williams, sy'n wreiddiol o Lanrug yng Ngwynedd.

Nawr mae'n gobeithio y bydd Dafydd Iwan ei hun yn cael y cyfle i weld i fideo.

"Dydan ni ddim yn gwybod os ydy o wedi gweld y fideo, ond mi fysa hi'n braf tasa fo'n gallu ei weld.

"Mi fydda'r plant wrth eu boddau yn clywed rhwbeth oddi wrtho fo. Mae o'n gymaint o arwr iddyn nhw hefyd.

"Gawn ni weld beth ddigwyddith", meddai.