Digwyddiad difrifol ar ffordd ger Merthyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Cafodd ffordd Blaenau'r Cymoedd ym Merthyr Tudful ei chau fore Sul oherwydd digwyddiad difrifol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ffordd yr A465 rhwng Cefn Coed a Pant am 06.12 y bore.

Yn ôl Heddlu'r De maen nhw'n trin y digwyddiad fel un difrifol.

Cafodd y ffordd ei hail agor am 11.50 fore Sul.

Does dim manylion pellach.