BBC Cymru Fyw

Apêl wedi ymosodiad rhyw yng Nghaerffili

Published

Mae heddlu Gwent yn apelio am dystion i ymosodiad rhyw honedig yn ardal Caerffili.

Fe wnaeth rhywun ymosod ar ddynes, a oedd yn ei hugeiniau, wrth iddi redeg yn Croespenmaen ger Crymlin, Caerffili, ar nos Lun, 3 Medi.

Maen nhw'n awyddus i siarad gydag unrhyw un a oedd yn ardaloedd Heol Kendon a Parkway, sef ffordd y B4251 sy'n rhedeg gyfochr a Heol Manmoel, rhwng 7.40 ac 8.40 yr hwyr.

Yn y cyfamser maen nhw'n cynghori pobl i gerdded mewn grwpiau, i aros mewn ardaloedd sydd wedi eu goleuo ac i sicrhau fod ganddyn nhw ffôn symudol arnyn nhw bob tro.