Digwyddiad Merthyr: dyn wedi marw

  • Cyhoeddwyd
A465Ffynhonnell y llun, Google

Mae heddlu'r De yn ymchwilio i ddamwain angeuol ar ffordd yr A465 yn gynnar fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Gefn Coed, Merthyr Tudful, am 06.10 fore Sul ar ôl i gar Ford Mondeo llwyd daro yn erbyn dyn.

Bu farw'r gwr yn y fan a'r lle, ac mae'r heddlu'n dweud bod ei deulu'n cael cymorth swyddogion arbennigol.

Bu'n rhaid cau yr A465, sef ffordd Blaenau'r Cymoedd, rhwng Cefn a Dowlais am bedair awr tra bod ymchwiliadau'r heddlu'n cael eu cynnal.

Maen nhw'n apelio ar i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y ffordd rhwng 5.00 a 6.10 bore Sul, ac a welodd y dyn, i gysylltu â nhw.