Pallial: Dyn yn pledio'n euog i dri chyhuddiad

Cyhoeddwyd

Mae dyn 64 oed wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad o ymosodiadau rhyw ar blentyn dan 16, yn dyddio nôl i'r 1970au.

Roedd Graham Joseph Stridgeon o Fleetwood yn Sir Gaerhirfryn yn wynebu cyhuddiadau'n ymwneud ag un bachgen rhwng mis Mehefin 1973 a Rhagfyr 1974.

Roedd y diffynnydd yn ei arddegau ar y pryd.

Cafodd Stridgeon fechnïaeth tan 15 Hydref, pan fydd yn cael ei ddedfrydu.

Rhybuddiodd y barnwr Rhys Rowlands ei fod yn wynebu cyfnod dan glo.

Cafodd yr achos ei ddwyn o ganlyniad i ymchwiliad Pallial i droseddau rhywiol hanesyddol yn erbyn plant mewn cartrefi gofal yn y gogledd.