Dyn yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad wedi 'cythraul gyrru'

Gavin Michael-Rees Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Gavin Michael Rees dair wythnos wedi'r digwyddiad ym mis Awst 2017.

Mae gyrrwr fan wedi mynd o flaen llys ar gyhuddiad o ddynladdiad, wedi i dad ifanc o Faesteg farw ar ôl un ergyd i'w ben.

Mae Jeffrey Shepherd, 54 oed o Lanhari, yn gwadu cyhuddiad o ladd Gavin Michael Rees, 24 oed, mewn digwyddiad ym maes parcio ysbyty gymunedol Maesteg ym mis Awst 2017.

Roedd y ddau wedi trefnu cwrdd yno i drafod digwyddiad cynharach, pan gafodd fan Mr Shepherd ei difrodi.

Image copyright Google
Image caption Cafodd Gavin Rees ei daro ym Maes Parcio Ysbyty Gymunedol Maesteg

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y difrod i'r fan wedi digwydd rai dyddiau cyn yr ymosodiad, pan oedd y cerbyd wedi ei barcio ar Stryd yr Eglwys, Caerau, Maesteg.

Yn ôl yr erlyniad, roedd y fan wedi ei pharcio'n wael ac yn rhwystro traffig rhag mynd heibio.

Clywodd y llys fod Mr Shepherd wedi cyhuddo Mr Rees o achosi difrod i'w fan, ac fe drefnodd y ddau gwrdd ym maes parcio Ysbyty Gymunedol Maesteg rai dyddiau'n ddiweddarach.

Honnodd yr erlynydd Michael Jones fod Mr Shepherd, wedi ymosod ar y dyn arall wrtho iddo ef godi llaw i gyfarch ffrind iddo.

Image copyright Google
Image caption Roedd Jeffrey Shepherd a Gavin Rees wedi trefnu cwrdd i drafod gwrthdrawiad cynharach ar Stryd yr Eglwys ym Maesteg

"Roedd yr ergyd yn hollol annisgwyl, meddai Mr Jones. "Roedd yn ymosodiad hollol anghyfiawn ac anghyfreithlon.

"Gwelodd llygad-dystion goesau Mr Rees yn "mynd fel jeli" cyn iddo syrthio ar y llawr."

Cafodd anafiadau 'catastroffig'.

Methiant fu ymdrechion cymorth cyntaf i'w adfywio, a'r gred yw ei fod wedi cael trawiad ar y galon yn ogystal ag anaf difrifol i'w ymennydd.

Cafodd lawdriniaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, ond bu farw dair wythnos yn ddiweddarach.

'Amddiffyn ei hun'

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi gyrru o'r maes parcio yn dilyn yr ymosodiad.

Mae e'n mynnu ei fod yn amddiffyn ei hun am ei fod "gant y cant yn siwr" fod Mr Rees yn mynd i'w daro ef yn gyntaf.

Mae'n gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig