Leanne Wood: 'Tir canol gwleidyddol ddim yn atyniadol'

Leanne Wood
Image caption Dywed Leanne Wood nad yw ei gwrthwynebwyr wedi ei herio ar faterion polisi

Dyw'r tir canol yng ngwleidyddiaeth Cymru ddim yn fan atyniadol i fod ynddo, medd arweinydd Plaid Cymru.

Wrth siarad â Newyddion9 dywedodd Leanne Wood ei bod wedi'i synnu bod yna her i'w harweinyddiaeth gan Adam Price a Rhun ap Iorwerth.

Dywedodd Ms Wood: "Mae'r tir canol yng Nghymru yn cael ei ddal gan Lafur a phan mae pobl yn siarad â fi am ddod yn fwy canolog dwi'n meddwl am y Democratiaid Rhyddfrydol a Tony Blair.

"Dyw e ddim yn fan atyniadol i fod ynddo ac mae'n fan poblog."

Cyflwynodd y ddau ymgeisydd arall eu henwau am yr arweinyddiaeth oriau cyn oedd disgwyl i'r enwebiadau ddod i law ym mis Gorffennaf.

'Synnu bod her'

Pan ofynnwyd i Ms Wood a oedd hi wedi'i synnu fod yna her i'w harweinyddiaeth, dywedodd: "Mae'r rhan fwyaf o heriau yn seiliedig ar wleidyddiaeth a pholisi ac felly mae'n debyg fy mod i wedi cael fy synnu."

Wrth gael ei holi am ba bolisïau roedd eu gwrthwynebwyr yn anghytuno â nhw dywedodd AC Rhondda ac arweinydd Plaid Cymru ers 2012: "Does neb erioed wedi dweud wrthyf fod y polisïau sydd gennym o fewn y blaid yn rhai problematig.

Image copyright Plaid Cymru
Image caption Mae Adam Price a Rhun ap Iorwerth yn herio Leanne Wood am arweinyddiaeth Plaid Cymru

"Felly mi fyddwn yn herio unrhyw un i ddweud sut rwyf wedi cyfeirio'r blaid i gyfeiriad arbennig.

"Cyn belled â dwi'n gwybod does yna ddim anhapusrwydd am ein rhaglen - rhaglen waith a gafodd ei rhoi at ei gilydd gan Adam Price cyn yr etholiad."

'Dim cytundeb'

Dywedodd Leanne Wood ymhellach "ei bod hi'n bosib" y bydd Mr Price a Mr ap Iorwerth yn dod i gytundeb â'r Ceidwadwyr wedi etholiad 2021.

Ychwanegodd: "Os yw pobl yn fodlon pleidleisio ar gyfer ymgeisydd a fyddai'n Brif Weinidog Plaid Cymru fel y gwnaethon nhw o'r blaen neu os ydynt yn fodlon pleidleisio dros ein rhaglen mewn llywodraeth neu ein cyllideb - yna dwi'n fwy na bodlon i dderbyn y pleidleisiau.

"Mi fydd y pleidleisiau hynny yn cael eu cymryd ar delerau Plaid Cymru ac nid wrth wrth lunio cytundebau, yn enwedig gyda'r Ceidwadwyr."

Bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar 28 Medi.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol