Galw i newid polisi lwfans rhieni gweddw
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Galw am newid polisi lwfans rhieni gweddw

10 Medi 2018 Diweddarwyd 21:03 BST

Mae dyn o Wynedd gollodd ei bartner i ganser wedi galw ar Lywodraeth y DU i newid eu polisi o wrthod taliadau i gynnal plant cyplau sydd heb briodi ar ôl i un rhiant farw.

Roedd Arwel Pritchard a Donna McClelland wedi bod gyda'i gilydd am dros 20 mlynedd, ac wedi cael dau o blant.

Ond dydy Mr Pritchard ddim yn cael lwfans rhiant gweddw am nad oedden nhw'n briod. Yn ôl ei Aelod Seneddol, Liz Saville Roberts, mae'r polisi yn annheg.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn.