Ailagor yr M4 yn rhannol wedi gwrthdrawiad

Car heddlu

Mae rhai o lonydd yr M4 ger Abertawe wedi eu hailagor yn dilyn gwrthdrawiad nos Lun.

Cafodd y draffordd ei chau yn gyfangwbl i'r ddau gyfeiriad rhwng cyffyrdd 45 a 46, ar ôl i lori daro'r rhwystrau ar ganol y ffordd.

Bellach, mae un lôn orllewinol ac un lôn ddwyreiniol wedi eu hailagor.

Fe gadarnhaodd llefarydd ar ran Heddlu'r De fod un person wedi'i drin gan y gwasanaeth ambiwlans.

Doedd anafiadau'r person ddim yn rhai difrifol, meddai.

Pynciau Cysylltiedig