Achos cam-drin: 'Cwpl yn cynnal partïon rhyw ar gwch'

avril a peter griffiths Image copyright Wales news service
Image caption Avril a Peter Griffiths yn cyrraedd Llys y Goron Caerdydd

Mae llys wedi clywed bod cwpl priod o'r Barri sydd wedi'u cyhuddo o dreisio a cham-drin plant yn arfer cynnal partïon rhyw ar gwch.

Mae Avril Griffiths, 61, a Peter Griffiths, 65, wedi'u cyhuddo o gynnal yr ymosodiadau rhwng yr 1980au a'r 1990au.

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd fod swyddogion heddlu'n bresennol pan gafodd merch ifanc ei threisio ar gwch yn Sianel Bryste tra bod eraill yn gwylio.

Mae'r ddau ddiffynnydd yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

'Neb yn dy gredu'

Dangoswyd recordiad yn y llys o gyfweliad heddlu ble roedd un ferch yn dweud iddi gael ei threisio gan Peter Griffiths a dyn arall.

Dywedodd fod y dyn arall wedi cyrraedd y parti ar "gwch peilot", a bod y dyn yno er mwyn dathlu ei ymddeoliad.

"Dwi'n gwybod mod i wedi cael fy nhreisio gan o leia' dau ddyn y noson honno, falle mwy, Peter a'r dyn arall yma," meddai.

Dywedodd ei bod wedi cael ei gorfodi i yfed peint o fodca cyn cael ei threisio ddwywaith, a'u bod wedi bygwth ei "gadael hi yn y dŵr" pan wnaeth hi grïo.

Image caption Mae Avril Griffiths yn wynebu 10 cyhuddiad a Peter Griffiths 14 cyhuddiad

Ychwanegodd y ferch, oedd yn dweud ei bod hi yn ei harddegau cynnar ar y pryd, ei bod hi'n gwybod fod dau o'r dynion oedd ar y cwch yn heddweision gan eu bod nhw "wastad yn brolio am y peth".

Clywodd y llys fod y swyddogion yn ffrindiau i Peter Griffiths, oedd yn gwnstabl arbennig ar y pryd yn ôl yr achwynydd.

Fe ddywedodd hi wrth y llys bod swyddogion wedi dweud wrthi y byddai "neb yn dy gredu" petai hi'n dweud unrhyw beth am y cam-drin.

Ychwanegodd y byddai'n mynd ar y cwch yn nociau'r Barri ac y byddai merched eraill hefyd yn cael eu cludo ar y cwch, ble roedd "llawer" o'r cam-drin yn digwydd.

'Treisio mewn fan'

Clywodd y llys ei bod hi wedi gwneud honiadau wrth yr heddlu yn y gorffennol.

Fe wnaeth y llys hefyd glywed y byddai'r ferch yn cael ei chludo mewn fan i leoliadau ble byddai pobl yn cael rhyw gyda hi.

Dywedodd y byddai'n cael ei gorfodi i wisgo sgertiau byr a sodlau, ac yn cael ei threisio gan Peter Griffiths a dynion eraill yn y fan.

"Doeddwn i byth yn cwyno achos roeddwn i'n meddwl mai fy mai i oedd e i gyd," meddai.

Mae Avril Griffiths a Peter Griffiths yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn, ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig