Milwyr y Bannau: 'Hyder' gan feddyg yng ngallu swyddog

Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts Image copyright Y Weinyddiaeth Amddiffyn
Image caption Bu farw Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Maher a'r Is-gorporal Craig Roberts yn yr ymarferiad

Mae llys milwrol wedi clywed nad oedd dau feddyg profiadol wedi codi unrhyw bryderon ynglŷn â chynlluniau ymarferiad SAS ble bu farw tri milwr.

Mae'r ddau ddyn oedd yn gyfrifol am oruchwylio'r ymarferiad ym Mannau Brycheiniog wedi'u cyhuddo o berfformio'u dyletswyddau'n esgeulus.

Bu farw'r Corporal James Dunsby, yr Is-gorporal Craig Roberts a'r Is-gorporal Edward Maher yn ystod yr ymarferiad yn 2013, ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn.

Mae milwr 1A, sydd dal yn swyddog yn y fyddin, a milwr 1B, sydd bellach wedi gadael, yn gwadu esgeulustod yn eu gwaith.

Cynllun meddygol

Roedd yr ymarferiad yn rhan o gwrs hyfforddiant ac fe fyddai ymgeiswyr oedd yn rhoi'r gorau iddi, boed am resymau meddygol ai peidio, ddim yn cael cymryd rhan bellach yn y broses o ddewis aelodau i ymuno â'r SAS.

Clywodd y llys mai 1A ac 1B oedd yn gyfrifol am yr asesiadau risg ar y dydd, a bod ganddyn nhw'r awdurdod i atal yr ymarferiad ond nid i newid ei drywydd.

Pan ofynnwyd i un meddyg, 1H, a oedd wedi bod yn bryderus ar unrhyw adeg, dywedodd: "Roedd pawb yn gwybod y byddai'n boeth, ond dyna i gyd."

Ychwanegodd 1H nad oedd yn gallu cofio a oedd yr un o'r ddau swyddog wedi "gweld" y cynllun meddygol ar gyfer y diwrnod, ond fod un wedi'i baratoi ac ar gael iddyn nhw.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd yr ymarferiadau eu cynnal ar Fannau Brycheinion yng Ngorffennaf 2013

Dywedodd meddyg arall, 1N, fod yr ymateb meddygol brys wedi cael ei "ystyried yn ofalus" fel rhan o gynllun 1B.

Ychwanegodd ei fod yn "hyderus" yng ngallu 1B yn dilyn digwyddiad mewn ymarferiad blaenorol ble bu'n rhaid achub rhywun mewn trafferth.

Clywodd y llys fod y fyddin yn defnyddio system o'r enw WBGT i fesur effaith amodau tywydd ar yr ymarferion, a'i fod yn ffordd o rybuddio os oedd risg o broblem.

Ar ran yr amddiffyniad dywedodd Mathew Sherratt QC fod y meddygon yn trafod y mesurau WBGT gyda'i gilydd ond nad oedd y wybodaeth wedi ei basio i 1A ac 1B.

Mewn ymateb dywedodd 1H y byddai hynny wedi cael ei gyfleu "petai unrhyw broblem".

Mae milwr 1Ac a milwr 1 B yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol