Clwb Aberystwyth yn enwi lolfa i gofio Emyr James

Emyr James Image copyright Clwb Pêl-droed Aberystwyth
Image caption Y diweddar Emyr James yn ystod cinio Clwb Pêl-droed Aberystwyth yn 2015

Mae Clwb Pêl-droed Aberystwyth wedi enwi lolfa ar Goedlan y Parc nos Sadwrn,er mwyn coffáu un o brif swyddogion y clwb.

Roedd Emyr James, a fu farw dair wythnos yn ôl, wedi bod yn ysgrifennydd a thrysorydd y clwb ac hefyd yn gyfarwyddwr oes.

Dywedodd cyfarwyddwr y wasg Aberystwyth bod "dyled [y clwb] i Emyr yn enfawr".

Dywedodd Thomas Crockett: "Ro'n i'n teimlo bod rhaid i ni 'neud rhywbeth i gydnabod ei waith."

"Roedd Emyr yn swyddog gyda'r clwb am 28 mlynedd - swyddog arbennig o drefnus ac roedd e'n ffrind i bawb.

"Roedd e'n un o'r swyddogion hynny oedd yn anghydweld ond doedd e byth yn cwympo mas. Pan oedd y tîm wedi colli roedd e'n codi'r ysbryd ac yn hael iawn wrth y bar."

Image caption Wyrion Emyr James cyn y gêm yn erbyn Y Bala

'Cymeriad hwyliog'

Yn ei waith bob dydd roedd Emyr James yn gyfarwyddwr busnes Undeb Amaethwyr Cymru, a chyn hynny bu'n rheolwr amaethyddol i fanc yr HSBC.

Ychwanegodd Mr Crockett: "Roedd cael rhywun o'i brofiad e yn help mawr i'r clwb, ond roedd e hefyd yn gymeriad hwyliog.

"Wi'n cofio fe yn cyflwyno noson i ni rhywdro ac roedd ei straeon yn hynod ddifyr.

"Os oedd gemau canol wythnos fe fyddai Emyr yn gyrru bws mini - ac os oedden ni'n mynd yn agos i Ffostrasol rhaid oedd stopio gan bod Emyr yn arfer chwarae i'r tîm.

"Ry'n ni'n falch ein bod yn gallu ei anrhydeddu."

Image copyright Lowri Steffan
Image caption Yr actores Lowri Steffan a'i thad, y diweddar Emyr James

Cafodd lolfa y noddwyr ei henwi'n swyddogol cyn gêm Aberystwyth yn erbyn Y Bala ddydd Sadwrn.

Dywedodd merch Mr James, yr actores Lowri Steffan, y byddai cael y seremoni cyn y gêm yn "gweithio yn dda", gan bod ei thad "yn hoff iawn o dîm Y Bala".

"Ni'n falch iawn o'r gydnabyddiaeth - roedd Clwb Pêl-droed Aberystwyth yn rhan mor fawr o fywyd dad - mae e'n rhywbeth arbennig i ni fel teulu.

"Roedd dad yn gwisgo blazer Aberystwyth gyda balchder - o ie a'r siwmper werdd 'na - ac mae'r wyrion nawr wedi cael crysau gwyrdd a du, lliwiau Aberystwyth wrth gwrs, ac fe fydd yr wyrion yn mascots yn y gêm nos Sadwrn.

"Roedd dad yn hynod o driw i'r clwb. Weithiau bydden ni'n mynd fel teulu ond byddai dad wastad yn mynd."

Dyw Aberystwyth ddim wedi cael canlyniadau gwych yn ddiweddar ,gyda cholled o 6-0 yn erbyn y Seintiau Newydd nos Fawrth.

Yr wythnos ddiwethaf cyn gêm Cymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon roedd yna deyrnged i Emyr James yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Pynciau Cysylltiedig