Llifogydd yn amgylchynu Llanbedr Pont Steffan
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Llifogydd mewn tai ac ar ffyrdd yn Llanbedr Pont Steffan

13 Hydref 2018 Diweddarwyd 15:54 BST

Mae difrod wedi cael ei achosi i dai a busnesau yn ardal Llanbedr Pont Steffan yn dilyn tywydd garw nos Wener a dydd Sadwrn.

Mae archfarchnad Co-op a'i maes parcio o dan ddŵr, a nifer o dai cyfagos wedi diodde llifogydd.

Yn Llanybydder mae rhan o bont y dref wedi dymchwel, a thai wedi eu difrodi, wedi i afon Teifi orlifo yn fanno hefyd.

Ar un adeg roedd teithio o Lanybydder i Lanbedr Pont Steffan ar hyd y brif ffordd yn amhosib gan fod cymaint o ddŵr ar yr wyneb.

Ein gohebydd Aled Scoufield oedd yno.