Fideo dadleuol: Comisiynydd yn camu'n ôl o ymchwiliad

Syr Roderick Evans Image copyright senedd.tv
Image caption Syr Roderick Evans ydy Comisiynydd Safonau'r Cynulliad

Mae Comisiynydd Safonau'r Cynulliad wedi penderfynu mai person gwahanol, ac nid ef ei hun, ddylai fod yn gyfrifol am ailymchwilio i fideo dadleuol.

Roedd Syr Roderick Evans dan bwysau ar ôl cyhoeddi bwriad i adolygu ei benderfyniad ei hun bod fideo gafodd ei gyhoeddi gan arweinydd UKIP yng Nghymru, Gareth Bennett, ddim yn rhywiaethol" a "fisogynistaidd".

Yn y fideo - sydd bellach wedi ei ddileu o wefan YouTube - roedd delwedd o wyneb yr AC Llafur, Joyce Watson wedi ei gosod ar gorff barforwyn mewn ffrog â gwddf isel.

Mewn ymateb i alwadau gan BBC Cymru, fe gadarnhaodd y cyn farnwr ei fod yn credu y byddai'n well pe bai comisiynydd dros dro yn delio â'r achos.

Cafodd y pwyllgor safonau wybod am ei benderfyniad ar fore dydd Mawrth.

Dywedodd Syr Roderick ddechrau mis Hydref y byddai'n cynnal adolygiad ar ôl i sawl AC Llafur, gan gynnwys gweinidogion, fynnu i'r penderfyniad gael ei ailystyried.

Image caption Fe wnaeth Joyce Watson gwyno am y fideo gafodd ei rannu gan Gareth Bennett

Mewn datganiad, dywedodd Syr Roderick ei fod wedi derbyn ceisiadau iddo ail-edrych i'r achos ond "nid yw'r weithdrefn a bennwyd gan y Cynulliad yn darparu ar gyfer ailystyried".

Gan bod "pob un o'r tri chais yn cynnwys cwyn am y fideo" dywed ei fod "wedi penderfynu trin y ceisiadau hyn fel cwynion newydd".

Ychwanegodd: "O ystyried fy mod eisoes wedi ystyried y mater hwn, byddai'n well bod Comisiynydd Dros Dro yn ystyried y materion o'r newydd.

"Felly, rwyf wedi gofyn i'r Prif Weithredwr ofyn am gymeradwyaeth y Cynulliad i benodi Comisiynydd Dros Dro ar gyfer Safonau i ystyried y cwynion newydd hyn."

Dywedodd hefyd ei fod yn gweithio gyda'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad a'r prif weithredwr "i ehangu'r arbenigedd sydd ar gael i swyddfa'r Comisiynydd Safonau" er mwyn ystyried amrywiaeth eang o gwynion.

Straeon perthnasol